Main content

Használati Feltételek

A WEBOLDAL FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI www.kiehls.hu

Hatályba lépés dátuma: 2021. július 1.

 

Üdvözöljük a kiehls.hu weboldalán (a továbbiakban: „Weboldal”). 

 

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi felhasználási feltételeket, amelyek az alkalmazandó jogszabályok mellett a jelen Weboldalhoz való hozzáférést és annak használatát szabályozzák (a továbbiakban: „Felhasználási Feltételek”). A Weboldal használatával fenntartás nélkül elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója a honlap egyik szolgáltatásának sem. Amennyiben a jogi feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne látogassa honlapunkat.

 

A Weboldal használatával kapcsolatos bármilyen kérés esetén lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mailcímen: [email protected].

 

 

JOGI NYILATKOZAT

 

Weboldal URL: https://www.kiehls.hu

Kapcsolat: E-mail: [email protected]

Kiadó/Fenntartó: L’ORÉAL Czech Republic s.r.o., (székhely: Plzeňská 11/213, 150 00 Prága 5, IČO 60491850, Csehország, prágai cégbíróságnál kezelt nyilvántartási szám: C 27731), amely a KIEHL’S SINCE 1851 márka nevében és érdekében jár el (a továbbiakban: „Kiadó” vagy „Mi” vagy „Nekünk”).

 

A tárhelyet biztosítja / üzemeltető: L’ORÉAL Czech Republic s.r.o., (székhely: Plzeňská 11/213, 150 00 Prága 5, IČO 60491850, Csehország, prágai cégbíróságnál kezelt nyilvántartási szám: C 27731, telefonszám: +420 296 180 661),

 

 

 

1. A WEBOLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

 

A weboldal elérése és használata abban az esetben lehetséges, ha Ön 18. életévét betöltött fodrász, aki érvényes e-mail címmel rendelkezik, valamint érvényes és hatályos szerződéses viszonyban áll a L’ORÉAL Czech Republic s.r.o.-val.

 

 

Előfordulhat, hogy a Weboldal és/vagy bizonyos részek eléréséhez PIN-kódot kell megadnia. Ebben az esetben Önnek kell a szükséges lépéseket megtennie a kód titokban tartásához. Természetesen ezeket bármikor megváltoztathatja. A kódok csalárd felhasználásának megakadályozása érdekében azonban a Weboldalra és/vagy bizonyos részeire való belépési kísérletek száma korlátozható. Kérjük, jelezzen nekünk minden olyan visszaélést, amelyről tudomást szerez. A jelen Felhasználási Feltételekben meghatározott szabályok bármilyen jellegű megsértése esetén fenntartjuk a jogot a hozzáférés felfüggesztésére.

 

Az internethez való csatlakozásból és az internet használatából származó további költségek Önt terhelik.

 

 

2. SZELLEMI TULAJDON

 

a. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

 

A Weboldal fejlesztése jelentős beruházásokkal járt. A Weboldal és az azt felépítő összes elem (azaz márkák, képek, szövegek, videók stb.) szerzői jogi védelem alatt áll. A Weboldal (részben vagy egészben történő) felhasználása, reprodukálása vagy megjelenítése bármilyen hordozón, bármilyen más célra, ideértve többek között a kereskedelmi célokat, nem engedélyezett. 

 

Előfordulhat, hogy a Weboldalon olyan tartalmakat tesszünk elérhetővé az Ön számára, amelyeknek letöltésére jogosult (a továbbiakban: „Letölthető tartalom”). A Letölthető tartalmak használatának nem kizárólagos és nem átruházható jogát kizárólag személyes és magánhasználati célokra, ingyenesen, a magyar és külföldi jogszabályok, illetve a nemzetközi egyezmények által biztosított szellemi tulajdonjogokra vonatkozó jogi védelem időszakára biztosítjuk Önnek. Tilos a Weboldal bármilyen jellegű és mértékű másolása, megjelenítése, módosítása vagy terjesztése. A Letölthető tartalom letöltésével vagy használatával Ön beleegyezik abba, hogy a jelen Felhasználási Feltételeknek megfelelően használja azokat.

 

Amennyiben egy olyan Weboldalt teszünk elérhetővé az Ön számára, amely alkalmas képek szerkesztésére (különösen kozmetikumok virtuális tesztelése céljából), ezennel Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az ilyen Weboldalt csak rendeltetésének megfelelően, saját felhasználásra veszi igénybe. Ön nem jogosult arra, hogy a Weboldalt bármilyen harmadik fél becsületének, hírnevének vagy jogainak megsértésére alkalmas módon használja az alábbiakban leírtak szerint.

 

b. Harmadik felek jogai

 

Ezúton emlékeztetjük, hogy bármilyen olyan tartalommal kapcsolatban, amelyet a Weboldalon közzé kíván tenni, az Ön feladata a jogtulajdonosoktól a szükséges engedélyek és jogok beszerzése, beleértve a szellemi tulajdonjogokat és/vagy irodalmi, művészeti és/vagy ipari tulajdonjogokat, valamint a személyiségi jogokat (beleértve az egyén saját képmásával kapcsolatos jogokat), hogy lehetővé váljon az Ön számára az említett tartalmak jogtiszta használata. Például szükséges megszereznie azokkal a tartalmakkal (legfőképpen fotókkal) kapcsolatos jogokat, amelyek mai építészeti elemeket, reklám- vagy termékterveket ábrázolhatnak (mozaikszavak, logók stb.).

 

c. Felhasználói tartalom

 

Előfordulhat, hogy a Weboldalon a felhasználói tartalmak, például szövegek, fotók, videók, vélemények stb. (a továbbiakban „Felhasználói tartalom”) közzétételére alkalmas felületet biztosítunk. 

 

Felhasználói tartalmainak a Weboldalon történő közzétételével Ön jogdíjmentes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, az egész világon érvényes, valamint szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan a magyar és külföldi jogszabályokban, illetve a nemzetközi egyezményekben (és a hozzájuk tartozó kiegészítő vagy módosító jogszabályokban) meghatározott védelmi időszak időtartamára jogot biztosít Nekünk, a Felhasználói tartalom egészének vagy részének többszörösítésére, bemutatására, használatára, másolására, átdolgozás, módosítására, szerkesztésére, lefordítására, terjesztésére, származékos művek létrehozására, más művekbe történő beépítésére (egészben vagy részben).

 

Az említett felhasználási jog engedélyezett minden házon belüli vagy külső, vállalati vagy pénzügyi kommunikációs célra, reklámozásra és minden közönségkapcsolati, történelmi vagy archiválási célra, a L'ORÉAL Csoport és annak leányvállalatai számára, termékeire és/vagy márkáira vonatkozóan, különös tekintettel az alábbi médiumokon:

 • Közzététel bármilyen formátumban, korlátlan mennyiségben,
 • Az írott sajtóban, korlátlan számú megjelenés,
 • Kiadványok kiadása, korlátlan számú kiadvány, különösen házon belüli kommunikációs célokra, ideértve az értékesítési csapat és a forgalmazói hálózat (nagykereskedők, kiskereskedők, ügynökök stb.), rendezvények, kongresszusok számára készített szórólapokat, kereskedelmi bemutatókat, kiállításokat stb.; B2B kommunikáció, szaksajtó, korlátlan számú kiadványban és/vagy korlátlan mennyiségben;
 • Elektronikus, informatikai, digitális, multimédiás, internetes és intranetes közzététel bármely weboldalon keresztül (bármely weboldalon és/vagy médiumon, beleértve a közösségi hálózatokat, mint például Facebook, Twitter, YouTube vagy Dailymotion); korlátlan számú beillesztés és

közvetítés, 

 • bármilyen reklámhordozón keresztül (ideértve a kiskereskedelmi helyszíneken és a L'ORÉAL Csoport

márkás termékein történő hirdetést (a továbbiakban: „Média”).

 

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az említett közösségi hálózatok harmadik felek tulajdonában lévő platformok és - ennek megfelelően - a Felhasználói tartalom terjedését és használatát ezeken a közösségi hálózatokon az említett harmadik felek által meghatározott Felhasználási feltételek szabályozzák. Ezért nem vállalunk felelősséget a tartalmak általunk vagy harmadik felek által történő, a közösségi hálózatok felhasználási feltételeinek megfelelő használatáért, többek között a biztosított jogok hatályát és időtartamát, valamint a Tartalom eltávolítását illetően. Ön felelős azoknak a harmadik féltől származó követeléseknek a kezeléséért, amelyek a Tartalomnak a közösségi hálózatok által meghatározott felhasználási feltételeknek megfelelő használatához kapcsolódnak. 

 

Továbbá emlékeztetjük arra, hogy bármely Tartalomra mutathat hivatkozás a keresőmotorokban, és ezért az a Weboldalon kívüli közönség számára elérhetővé válhat.

 

Ez az engedély lehetőséget biztosít számunkra, hogy az Ön Tartalmát a korábban megállapodottak szerint átdolgozzuk és/vagy olyan módosításokat végezzünk a Felhasználói tartalmon, amelyet hasznosnak tartunk, amennyiben a Felhasználói tartalom nem változtat az Ön képén vagy szavain.

 

Továbbá a Felhasználói tartalomhoz hozzátartozhatnak olyan anonimizált adatok, mint az Ön városa, országa, életkora és/vagy, ha kifejezetten engedélyezte, akkor a személye azonosításra alkalmas adatok is, mint a keresztnév vagy álnév.

 

Bármely Felhasználói tartalom, amelyet közzétesz ezen a Weboldalon keresztül, az Ön választása és az Ön kizárólagos felelőssége. Szeretnénk azonban emlékeztetni arra, hogy a Felhasználói tartalom nem sértheti a vonatkozó jogi szabályozásokat, az általánosan elfogadott erkölcsi normákat vagy az itt részletezett alapelveket. Ennek megfelelően fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy bármikor eltávolítsuk azokat a Felhasználói tartalmakat, amelyek nem felelnek meg a jelen Felhasználási feltételeknek, beleértve a Magatartási kódexet is. 

 

Ezenfelül, amennyiben hozzáfér más felhasználó által létrehozott Felhasználói tartalmakhoz, köteles a már említett felhasználói jogok betartására és tilos a szóban forgó Tartalmat más médiumokon keresztül többszörösítenie és terjesztenie az adott felhasználó előzetes beleegyezése nélkül.

 

 

3. MAGATARTÁSI KÓDEX

 

Támogatjuk a toleranciát és a mások iránti tiszteletet.

 

Ezért a Weboldal használatával Ön elfogadja, hogy tilos:

 

 • Rasszista, erőszakos, idegengyűlölő, rosszindulatú, sértő, obszcén vagy jogtalan megjegyzéseket tenni;

 

 • Olyan tartalmat terjeszteni, amely ártalmas, rágalmazó, tiltott, rosszindulatú, sérti a magánélet védelméhez való jogot és a személyiségi jogokat, erőszakra, faji vagy etnikai gyűlöletre buzdít, súlyos ízléstelenségként vagy bizonyos bűncselekmények vagy szabálysértések elkövetésére való felszólításként értelmezhető;

 

 • Politikai, propaganda vagy hittérítő tevékenységet folytatni a Weboldalon;

 

 • Olyan tartalmat közzétenni, amely a Weboldalon bemutatott márka (márkák) versenytársának

számító terméket és/vagy szolgáltatást hirdet vagy reklámoz;

 

 • Olyan módon eljárni, hogy a Weboldalt eredeti céljától eltérően, például többek között társkereső

szolgáltatásként használja.

 

 • Olyan információkat terjeszteni, amelyek közvetlenül vagy közvetetten lehetővé teszik személyek név szerinti és konkrét azonosítását e személyek előzetes és kifejezett engedélye nélkül, így például a vezetéknevet, postai címet, e-mail címet vagy telefonszámot;

 

 • Olyan információt vagy tartalmakat terjeszteni, amely fiatalkorúakra nézve felkavaró lehet;

 

 • Másokat megfélemlíteni vagy zaklatni;

 

 • Jogellenes tevékenységeket folytatni, amelyek bármely személy bármilyen szoftverrel, védjeggyel,

fotókkal, képekkel, szövegekkel, videókkal stb. kapcsolatos jogait sértik;

 

 • Olyan tartalmakat terjeszteni, amelyek kiskorúakat ábrázolnak (beleértve a fotókat és videókat).

 

Amennyiben olyan Felhasználói tartalom létezése kerül tudomására, amely emberiség ellen elkövetett bűntetteket támogat, faji gyűlöletre és/vagy erőszakra buzdít vagy gyermekpornográfiával kapcsolatos, kérjük, azonnal értesítsen minket a [email protected] e-mail címen,a következő információk megadásával: a tartalmak tudomására jutásának dátuma, az Ön személyazonossága, az URL cím, a vitatott tartalom leírása és a létrehozójának felhasználói azonosítója.

 

Ha úgy ítéli meg, hogy bármely Felhasználói tartalom sérti a fent felsorolt elveket, az Ön jogait vagy bármely harmadik fél jogait (például bármely jogsértés, inzultáció, a magánélet megsértése), akkor értesíthet minket a következő e-mail címre: [email protected] e-mailcímre küldött részletes levelével, a következő információk megadásával: a tartalmak tudomására jutásának dátuma, az Ön személyazonossága, az URL cím, a vitatott tartalom leírása és a létrehozójának felhasználói azonosítója. 

 

Az értesítésnek tartalmaznia kell:

 • az értesítés dátumát;
 • amennyiben a feladó természetes személy: vezetéknév és keresztnevek, foglalkozás, lakcím, állampolgárság, születési hely és idő; 
 • a címzett neve és címe, vagy amennyiben jogi személy, a cég neve és székhelye;
 • a bejelentett tények leírása és konkrét helye (pl. a bejelentett tartalomra mutató URL hivatkozás; 
 • az ilyen tartalmak eltávolítását alátámasztó indokokat, ideértve a tényekre vonatkozó jogi rendelkezéseket és értékeléseket (igazolás);
 • minden olyan levélváltás másolatát, amelyben a szerzőt vagy kiadót a bejelentett információ vagy tevékenységek megszakítására, eltávolítására vagy módosítására kéri, vagy arra vonatkozó bizonyíték, hogy a szerzőt vagy kiadót nem tudta elérni.

 

A hiányos értesítéseket nem tudjuk figyelembe venni. 

 

4. A WEBOLDALON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓ

 

a. Általános rendelkezések 

 

Ezúton emlékeztetjük, hogy a Weboldalon hozzáférhető információt illetően előfordulhatnak pontatlanságok és kihagyások, főképp harmadik feleknek köszönhetően. Ezennel vállaljuk, hogy a Weboldalról a lehető leghamarabb eltávolítjuk a helytelen információkat, vagy pedig kiegészítjük ezeket a hiányzó adatokkal.

 

b. Termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információ  

 

A Weboldalon szereplő termékek és szolgáltatások nem értékesítési céllal, hanem a Weboldal elérhetőségének megfelelő országban forgalmazott termék- és szolgáltatáskínálat ismertetésének céljával kerülnek bemutatásra. 

 

c. Tanácsadás és diagnosztikai eszközök 

 

A Weboldalon és/vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökön keresztül nyújtott tanácsok csak szakértői kozmetikai tanácsadásra szánt szimulációk 

Az általuk nyújtott információ szigorúan tájékoztató jellegűek, és nem helyettesítik sem az orvosi diagnózist, illetve klinikai konzultációt, sem az orvosi kezelést. 

Ennek megfelelően nem garantáljuk az ilyen eszközök használata közben kapott tanácsokkal kapcsolatos teljes mértékű elégedettségét és semmilyen felelősséget nem vállalunk a tanácsok felhasználásáért. 

 

Amennyiben további információra van szüksége vagy kétségei vannak, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz.

 

d. Hiperszöveg-hivatkozások

 

A weboldalon található hiperszöveg-hivatkozások harmadik felek által közzétett weboldalakra irányíthatják, amelyek tartalmát nem tudjuk ellenőrizni. Mivel az említett hiperszöveg-hivatkozások csak azért szerepelnek a Weboldalon, hogy az Ön internetes böngészését megkönnyítsék, a harmadik fél tulajdonában álló weboldalak meglátogatása kizárólagosan az Ön döntése és az Ön felelőssége. 

 

 

5. SZEMÉLYES ADATOK

 

 

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos további információért kérjük, tekintse meg adatvédelmi irányelveinket itt.  

 

6. SÜTIK 

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű fájlok, amelyek a Weboldal böngészése közben az eszközén maradnak

(például a felkeresett oldalak, a belépés dátuma és időpontja stb.), és amelyek beolvasásra kerülhetnek a Weboldal legközelebbi meglátogatásakor (a továbbiakban „Sütik”).

 

 

7. A WEBOLDAL ÉS A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

 

A Weboldalon található információkat és tartalmakat, valamint a Felhasználási feltételeket bármikor módosíthatjuk, különösen az új hatályos jogszabályok és/vagy előírások betartásának és/vagy a Weboldal fejlesztésének céljából. 

 

Bármely módosítással kapcsolatban előzetesen értesítjük Önt a Weboldalon keresztül, mielőtt a változtatások a Felhasználási feltételeknek megfelelően életbe lépnek. Hacsak a változtatás nem követeli meg az Ön kifejezett jóváhagyását, a Weboldal használatának folytatása az új Felhasználási feltételek elfogadásának minősül. 

 

 

8. KÉSZÍTŐK

 

A Weboldalt a Kiadó számára a Salesforce.com France S.A.S, nyilvántartási szám: 483 993 226 RCS Parisszékhely: 3 Avenue Octave Gréard 75007 Párizs – Franciaország, külföldi adószám: FR76483993226 fejlesztette ki, .

 

9. FELELŐSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZAT

 

Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a Weboldal és a Letölthető tartalom mindenkor elérhető legyen. Azonban nem tudjuk garantálni a Weboldal állandó elérhetőségét és hozzáférhetőségét. Előfordulhat, hogy időlegesen fel kell függesztenünk a Weboldal egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést, főként műszaki karbantartás céljából.

 

Továbbá ezennel kijelentjük, hogy az internet és az informatikai vagy távközlési hálózatok nem hibamentesek, valamint szolgáltatáskimaradás és meghibásodások előfordulhatnak. E tekintetben semmilyen garanciát nem vállalunk, az internet és az informatikai vagy távközlési hálózatok használatából eredő károkérta L’Oréal Csoport leányvállalatai nem vonhatók felelősségre, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben:

 • Az adatok és/vagy információk interneten keresztüli átvitelének és/vagy fogadásának rossz minősége;
 • Bármilyen külső behatolás vagy számítógépes vírus;
 • Bármilyen hibás vevőberendezés vagy kommunikációs hálózat; és
 • Bármely olyan internetes működési hiba, amely akadályozhatja a Weboldal megfelelő működését.

 

Végül pedig a felelősségünk csak a közvetlen kárra korlátozódik, bármilyen egyéb kárra vagy veszteségre nem terjed ki. Nem terjed ki semmilyen közvetett kárra, beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt jövedelem, haszon, nyereségkiesés, illetve értékvesztés.

 

10. IRÁNYADÓ JOG ÉS A JOGVITÁK RENDEZÉSE

 

Ezekre a Felhasználási feltételekre a magyar jogszabályok irányadóak.

 

Bármely probléma esetén, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz:  [email protected]

 

 

 

Tajolasi uzenet
A legjobb élmény érdekében, kérjük fordítsa el az eszközét